SON ČR
www.son.cz
Sdružení nájemníků (SON ČR) je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti. Sdružení nájemníků ČR je zakladatelem několika dalších spolků (Sdružení bytových poraden, z.s., Bytové poradenství ČR, z.s., Asociace bytových poraden, z.s), které se zaměřují na bytovou problematiku. Informace lze u nás získat jak v oblasti nájemního bydlení, tak i družstevního a vlastnického.

Benefity: SON ČR
Nájemní bydlení - PoradenstvíSON ČR
S podporou Ministerstva pro místní rozvoj ČR Sdružení nájemníků ČR zajišťuje poradenství v oblasti bydlení a ochrany nájemních vztahů k bytům. Provozuje regionální poradenská centra, pořádá školení...


www: Nájemní bydlení - Poradenství