Benefity
Podpůrný fond OS Stavba ČR
Podpůrný fond je výrazem odborářské solidarity členů OS, je určen ke zmírnění dopadů mimořádných událostí, jakými jsou zejména nezaměstnanost, účast na stávce, dlouhodobá pracovní neschopnost z důvodu nemoci nebo úrazu, narození nebo osvojení dítěte, živelná pohroma, na řešení sociální situace člena OS, a rozšiřuje sociální pomoci poskytované státem.

Druhy podpor:

A. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI

B. PODPORA PŘI DLOUHODOBÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI Z DŮVODU NEMOCI NEBO ÚRAZU

C. PODPORA PŘI NAROZENÍ NEBO OSVOJENÍ DÍTĚTE

D. PODPORA PŘI ŽIVELNÝCH POHROMÁCH

E. PODPORA PŘI ÚMRTÍ ZAMĚSTNANCE

F. PODPORA PŘI VÝPOVĚDI podle § 52 písm. e) zákona č.262/2006 Sb. (ZP)

G. PODPORA PŘI STÁVCE
 

Statut podpůrného fondu, včetně pravidel (nároku) pro vyplacení dané podpory, si můžete stáhnout po přihlášení do Intranetu v sekci Dokumenty - Hlavní dokumenty.

partner: OS Stavba ČR | kategorie: OS Stavba ČR | v nabídce od: 01.01.2010
ilustrační foto

Zpět na benefity