OS Stavba ČR
Odborový svaz STAVBA ČR je otevřená, samostatná, nevýdělečná, dobrovolná organizace sdružující své členy zejména ze stavebnictví a dalších oborů s ním souvisejících, za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů. Svaz je evidován podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Benefity: OS Stavba ČR
Kolektivní vyjednáváníOS Stavba ČR
Kolektivní vyjednávání, především však výsledky tohoto procesu, patří zcela jednoznačně k hlavním činnostem OS Stavba ČR. Jestliže máte pocit, že nedostáváte za svou práci dostatečnou mzdu a že nedokážete...

Podpůrný fond OS Stavba ČROS Stavba ČR
Podpůrný fond je výrazem odborářské solidarity členů OS, je určen ke zmírnění dopadů mimořádných událostí, jakými jsou zejména nezaměstnanost, účast na stávce, dlouhodobá pracovní neschopnost z důvodu...

Svazový časopis StavebníkOS Stavba ČR
Svazový časopis Stavebník obsahuje především novinky z činnosti Odborového svazu Stavba ČR a ČMKOS. Přináší informace o kolektivním vyjednání, sociálním dialogu, činnosti v oblasti BOZP, sportovních akcích...