Kontakty
Příjmení, jméno, funkce
Antoniv Stanislav
Čestný předseda OS