Kontakty
Příjmení, jméno, funkce
Ing. Vomela Milan
Předseda OS Stavba ČR
Ing. Zítko Pavel
Místopředseda OS Stavba ČR