Zpravodajství | BOZP | Zajímavosti

Poznatky a informace z oblasti BOZP, hlavně ve stavebnictví a příbuzných oborech.

1 - 15 z 34
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení...

Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022

V průběhu roku 2022 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti.

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 vyhodnocena

Vyhodnocení plnění Dohody o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 proběhlo dne 23. 3. 2023 v zasedací místnosti Českého báňského úřadu.

Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022

V průběhu prvního pololetí 2022 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti.

Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021

Vítězem ceny za bezpečnost práce v hornictví za rok 2021 se v kategorii I. (organizace s počtem zaměstnanců do 50) stal Cement Hranice, akciová společnost.

Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021

Dne 6. června 2022 proběhlo v Hotelu Olšanka vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR...

Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon

Hodnotící komise se k vyhodnocení soutěže a určení vítězů v jednotlivých kategoriích sešla dne 20. dubna 2022. Jednání se uskutečnilo za účasti zástupců všech zřizovatelů soutěže, tzn. Českého báňského...

Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021

V průběhu roku 2021 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti. Kontrolní činnost však byla poměrně zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice k zamezení...

Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno

Slavnostní podpis vyhodnocení plnění dohody o vzájemné spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Českým báňským úřadem za rok 2021 se uskutečnil dne 24. března 2022 v prostorách sídla...

Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021

V průběhu prvního pololetí 2021 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti. Kontrolní činnost byla však poměrně zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice...

Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020

Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce proběhlo, jako každý rok, v zasedací místnosti v sídle svazu. Vyhodnocení podepsali za...

ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ

Jak jsme informovali již na svazovém webu, společnost HOCHTIEF CZ, a.s. se stala vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“. Stalo se tak poprvé, a navíc se to podařilo již...

Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“

Vyhodnocení soutěže za rok 2020 proběhlo na Českém báňském úřadu (ČBÚ) 29. dubna 2021 v prostorách ředitele kanceláře ČBÚ v Praze. V hodnotící komisi byli zastoupeni zástupci všech zřizovatelů ceny,...

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru

V průběhu roku 2020 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti. Kontrolní činnost však byla zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice k zamezení šíření...

Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.

Vítězem soutěže a držitelem ceny za bezpečnost práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2019 se v kategorii II., ve které jsou zařazeny zaměstnavatelské subjekty s počtem zaměstnanců od 51 do 500, stala společnost...

1 - 15 z 34