Zpravodajství | Kolektivní vyjednávání | KSVS
1 - 1 z 1
Návrh Dodatku č. 2 ke KSVS předán na SPS

Sněm OS Stavba ČR na svém jednání konaném dne 13. prosince 2017 schválil znění Návrhu Dodatku č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a uložil předsedovi OS tento návrh předat sociálním partnerům.

1 - 1 z 1