Zpravodajství | Kolektivní vyjednávání
1 - 15 z 17
Dodatek č. 4 KSVS je podepsaný !!!

Ve středu 12. dubna 2023 byl v sídle SPS podepsán Dodatek č. 4 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství...

Kolektivní smlouvy garantují mnoho výhod pro členy OS

Kolektivní vyjednávání, především však výsledky tohoto procesu, patří zcela jednoznačně k hlavním činnostem OS Stavba ČR. Při vyhodnocení podnikových kolektivních smluv (dále PKS) bylo v roce 2022 posuzováno...

Závaznost Dodatku č. 3 KSVS rozšířena!

V částce 98 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 22. července 2022, je zveřejněno Sdělení č. 218/2022 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího...

Dodatek č. 3 KSVS je podepsaný!!!!

V pondělí 4. dubna 2022 byl v hotelu Olšanka, čili v novém sídle odborových svazů DOSIA a Stavba ČR, podepsán Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně.

Kolektivní smlouvy přinesly pro členy OS opět mnoho výhod

Kolektivní vyjednávání patří zcela jednoznačně k hlavním činnostem OS Stavba ČR. V letošním roce bylo posuzováno 71 PKS, dodatků či příloh k PKS (v roce 2020 – 57, 2019 - 60), které k posouzení předložily...

Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!

V částce 123 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 27. července 2021, je zveřejněno Sdělení č. 282/2021 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy...

Dodatek č. 2 KSVS je podepsaný!!!

Ve středu 31. března 2021 byl podepsán v sídle SPS Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství...

Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!

V částce 141 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 28. srpna 2020, je zveřejněno Sdělení č. 352/2020 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího...

Dodatek č. 1 KSVS 2019-2024 byl podepsán!!!

Ve čtvrtek 16.4.2020 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství...

Únorový seminář přinesl cenné informace

Seminář zástupců zaměstnanců v ERZ a předsedů KOO byl velmi zajímavý a zaznělo na něm mnoho podnětných informací. Po nezbytných formalitách a přivítání ze strany vedení OS Stavba ČR dostal prostor pro...

Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!

V částce 78 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 9. července 2019, je zveřejněno Sdělení č.181/2019 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně...

Analýza kolektivních smluv potvrdila jejich rostoucí úroveň

Kolektivní vyjednávání, především však výsledky tohoto procesu, patří již trvale k základním činnostem OS Stavba ČR. I v letošním roce proběhla analýza podnikových kolektivních smluv (PKS), která navázala...

Dodatek č. 2 vyšší kolektivní smlouvy pro stavebnictví rozšířen

V částce 53 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 12. června 2018, je zveřejněno Sdělení č.104/2018 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího...

Dodatek č. 2 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!

Dne 4. 4. 2018 byl podepsán Dodatek č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství...

Návrh Dodatku č. 2 ke KSVS předán na SPS

Sněm OS Stavba ČR na svém jednání konaném dne 13. prosince 2017 schválil znění Návrhu Dodatku č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a uložil předsedovi OS tento návrh předat sociálním partnerům.

1 - 15 z 17