Zpravodajství | BOZP | A pár čísel nakonec

Kontrolní, metodická a poradenská činnost svazové inspekce bezpečnosti práce.

1 - 8 z 8
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2020

V průběhu prvního pololetí 2020 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti. Kontrolní činnost byla však poměrně zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice...

Zpráva o stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u Odborového svazu Stavba České republiky v roce 2019

V průběhu roce 2019 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce 2019 celkem 35 svých naplánovaných...

Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019

V průběhu prvního pololetí 2019 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v prvním...

Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018

V průběhu roku 2018 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v roce 2018 celkem 35 svých naplánovaných...

Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018

V průběhu prvního pololetí 2018 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní činnosti provedl SIBP v prvním...

Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017

V průběhu roku 2017 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů.

Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017

V průběhu prvního pololetí 2017 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů.

Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.

V průběhu roku 2016 svazový inspektor bezpečnosti práce (dále jen SIBP) splnil všechny své povinnosti dle plánu práce a mimořádných úkolů.

1 - 8 z 8