Zpravodajství | COVID-19 | Z organizací
1 - 14 z 14
ZO HOCHTIEF CZ

Dobrou zprávou je, že u žádného z našich zaměstnanců / zaměstnankyň stále není nákaza COVID-19 potvrzena. Další dobrá zpráva v porovnání s minulým týdnem je ta, že se u nás ve firmě snížil počet...

ZO CEMEX Cement

Ve všech segmentech společnosti Cemex se udržuje výroba dle plánu. V jednotlivých provozech byla vydána preventivní opatření ke zvýšení ochrany zaměstnanců před možnou nákazou koronavirem.

ZO LOGIT s.r.o. Podbořany - Hlubany

Omezení výroby máme jen minimální. Naše mateřská firma v Bergamu, co nám dodává materiál, byla chvilku zavřená, ale podle informací od ředitele už vyrábí. Trochu se zmenšila výroba, ale jen z důvodů...

ZO SanSwiss s.r.o. Jičín

Úprava docházky na vybraných odděleních na úroveň 90% týdenního fondu (tato úprava fakticky znamená zkrácení týdenního pracovního fondu 40 hodin na úroveň 36 hodin). Zákaz přesčasových hodin (platí...

ZO Kovona Karviná

V naší firmě Kovona System a.s. jsme na cca 50% výroby než před koronavirovou krizí. Začátek krize firma řešila domluvou se zaměstnanci na čerpání týdenní dovolené (chtěli dva týdny, ale po dohodě s odbory...

ZO SŠ Liberec

V týdnu od 6. do 9. 4. 2020 budeme pokračovat v nastaveném mimořádném režimu výkonu pracovní činnosti. Všichni pedagogičtí pracovníci (učitelé, učitelé odborného výcviku, vychovatelé) budou rozvrhovat...

ZO HOCHTIEF CZ

Zatím bojujeme a většinou pracujeme. Pár lidí máme v karanténě, kde to jde, je využívána práce z domova. U té byl zaveden střídavý provoz, tj. týden doma, druhý týden v práci. Na šesti projektech je po...

ZO Novasport Tachov

Máme částečnou nezaměstnanost v podstatě od března = pouze 50% zaměstnanců je v práci a 50% doma - na střídačku. Ti doma měli 100% náhrady mzdy do 3. 4. Od 3. 4. do konce dubna je to 80%. Na to máme dle ZP...

KOO SKANSKA

Ve společnosti Skanska jsme k situaci kolem koronaviru přistoupili zodpovědně, o aktuálním vývoji i opatřeních jsou naše odborové organizace pravidelně informovány. Epidemie COVID-19 ovlivnila život na stavebních...

ZO Cetris Hranice

Na Cetrisu zatím výroba jede beze změn. Vstupní surovinu, kterou odebíráme ze Slovenska, máme zatím pořád. V případě výpadku máme podepsanou záložní smlouvu s českým dodavatelem. S respirátory (REFIL...

ZO P-D REFRACTORIES CZ Velké Opatovice, Březina, Svitavy

Od začátku března byla ve společnosti vydána 3 nařízení s přehledem opatření v souvislosti s šířením nemoci Covid -19. Vstup do kantýny, resp. jídelny pro výdej studené strav, se povoluje pro nejvýše...

ZO RD Rýmařov

V první fázi jsme poskytovali roušky plátěné jednoduché, nebo s možností vložení papírového kapesníčku. Zvýšila se distribuce ochranných brýlí. Zítra by měly přijít roušky s filtrem z nanovlákna...

KOO Českomoravský cement

Prvotním zájmem společnosti HC ČR a všech jejich zaměstnanců je pokračovat ve výrobě ve všech segmentech výroby! V současné době je odbyt našich výrobků na dobré úrovni. Vedení se omlouvá za nedostatek...

ZO Kaolin Hlubany

Měl jsem schůzku s ředitelem a zavírat zatím nebudeme. Jinak roušky a ochranné pomůcky jsme nafasovali. Všichni se držíme a doufám, že tyto špatné časy brzy skončí.

1 - 14 z 14