Zpravodajství

Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon

26.05.2022 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zdeněk Švehla | Přečteno: 822x

Hodnotící komise se k vyhodnocení soutěže a určení vítězů v jednotlivých kategoriích sešla dne 20. dubna 2022. Jednání se uskutečnilo za účasti zástupců všech zřizovatelů soutěže, tzn. Českého báňského úřadu, Odborového svazu Stavba České republiky a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Jednání se uskutečnilo v sekretariátu ředitele kanceláře Českého báňského úřadu v Praze. Členy hodnotící komise byli za ČBÚ JUDr. Pavel Dvořák, ředitel kanceláře, za OS Stavba ČR Ing. Pavel Zítko, předseda OS, a za OS PHGN Rostislav Palička, předseda svazu.

Vyhodnocení vítězů za rok 2021 se konečně po dvou letech, kdy bylo z důvodu nemoci COVID-19 setkání příslušných hodnotitelů omezeno, konalo v obvyklém duchu.

Cena "Zlatý Permon" za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech podléhajících dozoru státní báňské správy se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ředitel kanceláře ČBÚ předložil ostatním členům komise podklady k soutěži o tuto cenu za loňský rok a seznámil je s návrhy Odboru hornictví Českého báňského úřadu a předsedů jednotlivých Obvodních báňských úřadů.

Komise podle Statutu soutěže předložené návrhy posoudila a konstatovala, že jsou pro vyhodnocení zcela dostačující a není potřeba uskutečnit návštěvy navržených subjektů za účelem získání dalších informací.

Komise rozhodla o vítězích v jednotlivých kategoriích takto:

Kategorie I. – subjekt do 50 zaměstnanců. Do užšího výběru postoupily organizace:

            MND Energy Storage a.s.

            CEMENT Hranice, a.s.

            Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., provoz Kamenolom

Cena byla udělena organizaci CEMENT Hranice, a.s.

Kategorie II. – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců. Do užšího výběru postoupily organizace:

            LAMA GAS & OIL s.r.o.

            Českomoravský štěrk, a.s.

            Palivový kombinát Ústí, s.p.

Cena byla udělena organizaci LAMA GAS & OIL s.r.o.

Kategorie III. – subjekt nad 500 zaměstnanců. Do užšího výběru postoupily organizace:

            DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

            Severočeské doly a.s., Důl Bílina

            Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., lom Jiří

Cena byla udělena organizaci DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

Pro náš odborový svaz je velice pozitivním faktem, že kromě kategorie III., ve které nebyla žádná společnost, ve které působí OS Stavba ČR, zastoupena, se v ostatních kategoriích umístily zaměstnavatelské subjekty, ve kterých máme své ZO, na předních místech. V kategorii II. to byl Českomoravský štěrk, a.s., který je již několikanásobným vítězem soutěže. Hlavně je však nutné vyzdvihnout CEMENT Hranice, a.s., který v kategorii I. dokonce zvítězil.

Vítězství v soutěži "Zlatý Permon" je oceněním nejen vedení společnosti a všech zaměstnanců pracujících na úseku BOZP, ale také činnosti základní organizace Odborového svazu Stavba České republiky, která se na dobrých výsledcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podílí. A to nejen na pracovištích dozorovaných Státní báňskou správou, ale na všech pracovištích společnosti.

Ceny "Zlatý Permon" budou předány zástupcům zaměstnavatelských organizací vrcholnými představiteli zřizovatelů, tzn. Českého báňského úřadu, OS Stavba ČR a OS PHGN.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022
Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 vyhodnocena
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru