Zpravodajství

Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno

29.03.2022 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 1 063x

Slavnostní podpis vyhodnocení plnění dohody o vzájemné spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Českým báňským úřadem za rok 2021 se uskutečnil dne 24. března 2022 v prostorách sídla Odborového svazu Stavba České republiky v Hotelu Olšanka. Jednání se zúčastnili za ČBÚ předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a Ing. Dušan Havel, MPA, ředitel odboru hornictví. Za stranu OS Stavba ČR se zúčastnili předseda Ing. Pavel Zítko, místopředseda Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. Samotné vyhodnocení a Memorandum, jehož přílohou je protokol o vyhodnocení plnění jednotlivých bodů dohody, podepsali za ČBÚ jeho předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Pavel Zítko.

Přesto, že rok 2021 byl stejně jako rok 2020 ovlivněn v kontrolní činnosti protiepidemickými opatřeními, podařilo se jako v letech předchozích Dohodu o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu STAVBA ČR uzavřenou dne 15. října 2007 splnit a všechna ustanovení v ní obsažená beze zbytku naplnit. Obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.

K plnění jednotlivých bodů dohody v roce uvádíme:

 • Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci v České republice v souvislosti se šířením onemocnění Covid-19 byla po značnou část roku citelně utlumena kontrolní činnost jak ze strany OBÚ, tak i ze strany OS Stavba ČR. Proto nebyla v loňském roce spolupráce mezi OBÚ a OS Stavba ČR tak intenzivní, jako v předchozích letech. Zástupci odborového svazu jsou pravidelně zváni k účasti na generálních, komplexních a vybraných specializovaných prověrkách. Prověrek se účastní svazový inspektor bezpečnosti práce nebo jsou delegováni další odboroví funkcionáři (svazoví i základních odborových organizací). V případě časové zaneprázdněnosti jsou svazovému inspektoru zaslány Závěrečné protokoly z inspekce. V roce 2021 se SIBP a v některých případech i příslušný regionální manažer zúčastnil následujících kontrol u firem v působnosti OS Stavba ČR:
  • komplexní prověrky, kterou provedl OBÚ ve společnosti KERAMOST, a.s., lom Rokle
  • komplexní prověrky OBÚ, která byla provedena v organizaci LB MINERALS s.r.o., VJ Chodsko, závod Poběžovice
  • komplexní prověrky v organizaci EUROVIA Kamenolomy, a.s., lomy Děpoltovice a Horní Tašovice.
  • specializované prověrky, která byla provedena v organizaci Českomoravský štěrk a.s., provozovna Tovačov.
  • specializované prověrky ve společnostech LB MINERALS, s.r.o., VJ Chebsko, provoz Skalná.

 • Závazné příkazy báňských inspektorů ČBÚ a OBÚ vydané v souvislosti s kontrolní činností jsou předávány zástupcům OS Stavba ČR.
 • Projednání příčin smrtelných pracovních úrazů a opatření k nim stanoveným za účasti zástupce OS Stavba ČR v roce 2021 neproběhla, neboť v roce 2021 vůči firmám, u nichž působí ZO OS Stavba ČR, nebylo stanoveno.
 • Změny kontaktů mezi OBÚ a SIBP jsou vzájemně prováděny krátkou cestou.
 • Uskutečňují se nepravidelné schůzky mezi jednotlivými OBÚ a SIBP, na kterých je vyhodnocováno plnění dohody. Písemná vyhodnocení spolupráce jsou příslušným báňským úřadem protokolována a v jednom vyhotovení rovněž předána OS Stavba ČR. 
 • V hodnoceném období rok 2021 nebyla navržena žádná změna vzájemné dohody o spolupráci.

Celkovému podpisu plnění dohody za rok 2021 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy v průběhu měsíce ledna 2022 bylo podepsáno dílčí vyhodnocení mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a příslušným Obvodním báňským úřadem. Takto bylo podepsáno celkem 8 dílčích vyhodnocení.

Na závěr jednání byla prokonzultována současná situace v rámci České republiky jak ve stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících pod dozor Státní báňské správy.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Memorandum ČBÚ 2022---
Foto k článku
Další články
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022
Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 vyhodnocena
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru