Zpravodajství
ZO P-D REFRACTORIES CZ Velké Opatovice, Březina, Svitavy
26.03.2020 | COVID-19 | Z organizací | Přečteno: 2 339x

Od začátku března byla ve společnosti vydána 3 nařízení s přehledem opatření v souvislosti s šířením nemoci Covid -19.

Vstup do kantýny, resp. jídelny pro výdej studené strav, se povoluje pro nejvýše 7 pracovníků současně. Zaměstnanci se nesmí stravovat v prostorách kantýny, jídelny (u stolů) ani v prostorách svačináren - stravují se na pracovišti. Vedoucí zaměstnanec (mistr) je oprávněn povolit jednotlivým zaměstnancům stravování ve svačinárně, pokud povaha pracovního místa stravování nedovoluje.

Pracovníkům na vrátnicích – po dodání bezkontaktních teploměr povinnost každé osobě vstupující (i vjíždějící) do areálů společnosti změřit teplotu, zaměstnanci i všichni návštěvníci jsou povinni se měření podrobit. Společnost se současně snaží zajistit pořízení kamer, které by snímaly teplotu každé vstupující osoby bezkontaktně. Dojde-li k jejich instalaci, bude monitoring teploty teploměrem nahrazen snímáním kamerou.

Zaměstnanec ani jiný návštěvník, kterému bude postupem dle předchozího bodu změřena teplota vyšší než 37º C, nebude vpuštěn do areálů společnosti. Zaměstnanec kontaktuje telefonicky svého nadřízeného a svého lékaře. Jeho nepřítomnost bude řešena buď jako dočasná pracovní neschopnost (shledá-li jej takovým lékař zaměstnance), nebo po domluvě lze přidělit dovolenou, resp. domluvit se na home-office, dovoluje-li to povaha práce zaměstnance.

Z důvodů šíření onemocnění k datu 17. 3. 2020 nastala změna ve stravování zaměstnanců. Zaměstnanci si mohou vybrat ze dvou druhů studené stravy ve formě balíčku s tím, že se stravují na pracovištích. Balíčky jsou nachystané na pracovištích i pro odpolední a noční směnu (pokud si je objednali).

Byly rozdány a na určených místech instalovány dezinfekční prostředky, dezinfekční mýdla, např. u docházkového systému, na toaletách, po pracovištích, na vrátnici. Je nařízeno úklidové firmě, aby několikrát denně dezinfikovala toalety, zábradlí, kliky, atd.

Byly rozdány ušité roušky. Na vrátnici byly instalovány přepážkové mikrofony k minimalizování otevírání okének a k předejití kontaktu především s řidiči kamionové dopravy.

Aktuální opatření s účinností od 23. 3. 2020:

•    zákaz všem osobám nacházejícím se kdekoli v areálech společnosti pohybu a pobytu zde bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. Tímto opatřením nejsou nikterak dotčena dosavadní pravidla pro užívání ochranných prostředků (typicky ochrana před prachem na příslušných pracovištích dle kategorizace práce), tato pravidla platí nadále;

•    vzhledem k náročnosti fyzické práce s ochrannými prostředky (rouška apod.) byla nařízena bezpečnostní přestávka po každé hodině práce (namísto běžně platných 2 hodin). Bezpečností přestávka platí pro všechny zaměstnance v kategorii D;

•    povinnost dodržovat vzájemný odstup mezi zaměstnanci min. 2 metry. Nařízení je třeba dodržovat např. v kantýně, při vyzvednutí oběda, u „píchaček“, při cestě po areálech, ale i při pauze na kouření;

•    společnost apeluje na všechny zaměstnance, aby byli nejen v pracovní době, ale i v soukromém životě ohleduplní a solidární, dodržovali hygienická a organizační nařízení a doporučení. Společným cílem musí být prevence a ochrana života a zdraví nás všech a v neposlední řadě také zachování provozu naší společnosti;

•    upravená pracovní doba - o zkrácenou dobu (1 hodinu na směnu) bude zaměstnancům poskytnuta náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku;  

•   šatny budou přístupné zaměstnancům nejvýše 15 minut před začátkem směny. Současně se zaměstnancům nařizuje opustit prostor šaten do 15 minut po skončení směny. V mezidobí proběhne dezinfekce prostor (cílem opatření je minimalizace kontaktů zaměstnanců v prostorách šaten a sprch, tj. rizikových prostor pro šíření onemocnění).

Společnosti P-D Refractories CZ patří velké poděkování za přístup při řešení situace v souvislosti s koronavirovou krizí.

Pavel Kočár

Předseda VZO OS Stavba ČR

Velké Opatovice

Do systému vložil: Pýchová Iveta