Zpravodajství

Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2022

22.05.2023 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 102x

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uvedená cena "Zlatý Permon” vychází ze starých hornických pověstí o hodných skřítcích, kteří vždy pomáhají horníkům. Všechny pověsti se shodují v tom, že se jedná o mužíčka s dlouhým vousem a špičatou čepičkou.

Cena byla zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba ČR (zřizovatelé) pro subjekty, které podléhají dozoru Státní báňské správy České republiky. Skládá se ze dvou částí, a to ceny propůjčené a ceny udělené.

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v kanceláři ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu dne 27. dubna 2023.

Jednání se zúčastnili:

  • JUDr. Pavel Dvořák – ředitel kanceláře úřadu
  • Rostislav Palička – předseda OS PHGN
  • Ing. Pavel Zítko – předseda OS Stavba ČR

Kategorie I – subjekt do 50 zaměstnanců.

Kategorie II – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců.

Kategorie III – subjekt nad 501 zaměstnanců.

Zaměstnavatelské subjekty, ve kterých působí odborové organizace OS Stavba ČR, se v roce 2022 zúčastnily soutěže pouze v kategoriích I a II. V kategorii III jsme v roce 2022 neměli zastoupení.

V roce 2022 zvítězila v kategorii I organizace Velkolom Čertovy schody, a.s., v kategorii II zvítězila organizace EUROVIA Kamenolomy, a.s.

Na jednání komise bylo dohodnuto, že předání ocenění vítězným organizacím bude slavnostně učiněno v rámci HORNICKÉHO KONGRESU 2023, který se uskuteční ve dnech 15. – 16. června 2023 v prostorách Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Předání ocenění provedou společně čelní představitelé Českého báňského úřadu a předsedové Odborového svazu Stavba ČR a OS pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu.

Zpracoval: Švehla   

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Údaje o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2022
Dohoda o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2022 vyhodnocena
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru