Zpravodajství | Kolektivní vyjednávání | Dodatky KSVS
1 - 5 z 5
Dodatek č. 3 KSVS je podepsaný!!!!
Dodatek č. 2 KSVS je podepsaný!!!
Dodatek č. 1 KSVS 2019-2024 byl podepsán!!!
Dodatek č. 2 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!
Dodatek č. 1 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!
1 - 5 z 5