Zpravodajství | Mezinárodní činnost | Ostatní
1 - 5 z 5
Rusko musí okamžitě ukončit svou vojenskou agresi! Usilujte o mír, ne o válku
V Žilině se konal 2. Sněm IOZ a jednání zástupců odborových svazů IOZ a OS Stavba ČR.
Rakouský sjezd GBH ovládla elektronika
Jednání skupiny W6 tentokrát ve Varšavě
V Bratislavě se konalo zasedání W 6
1 - 5 z 5