Zpravodajství | Kolektivní vyjednávání | Rozšíření závaznosti KSVS
1 - 6 z 6
Závaznost Dodatku č. 3 KSVS rozšířena!

V částce 98 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 22. července 2022, je zveřejněno Sdělení č. 218/2022 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího...

Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!

V částce 123 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 27. července 2021, je zveřejněno Sdělení č. 282/2021 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy...

Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!

V částce 141 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 28. srpna 2020, je zveřejněno Sdělení č. 352/2020 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího...

Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!

V částce 78 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 9. července 2019, je zveřejněno Sdělení č.181/2019 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně...

Dodatek č. 2 vyšší kolektivní smlouvy pro stavebnictví rozšířen

V částce 53 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 12. června 2018, je zveřejněno Sdělení č.104/2018 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího...

DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!

V částce 58 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 7. června 2017, je zveřejněno Sdělení č.165/2017 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího...

1 - 6 z 6