Zpravodajství | Odbory
1 - 15 z 23
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.
Kolektivní smlouvy vyššího stupně mají velký význam
Přínosná spolupráce se Sdružením nájemníků ČR
Výzva pro členy v oblasti dárcovství krve
Zahájena druhá etapa bipartitního dialogu Stavebnictví I
Co nás čeká v tomto roce
Oborová zdravotní pojišťovna spolehlivým partnerem Vašeho zdraví
Regionální konference se konaly v průběhu měsíce října
VIDEO: Manifestační mítink 2017
Stavebnictví potřebuje změny v legislativě
Odborový svaz Stavba ČR se aktivně zapojil do projektu BiDi
Kolektivní vyjednávání je pro výši mezd zásadní
Levná práce není perspektivou pro českou ekonomiku - Důstojné pracovní podmínky pro 21. století
1 - 15 z 23