Zpravodajství | Kolektivní vyjednávání
1 - 14 z 14
Dodatek č. 3 KSVS je podepsaný!!!!
Kolektivní smlouvy přinesly pro členy OS opět mnoho výhod
Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!
Dodatek č. 2 KSVS je podepsaný!!!
Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!
Dodatek č. 1 KSVS 2019-2024 byl podepsán!!!
Únorový seminář přinesl cenné informace
Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!
Analýza kolektivních smluv potvrdila jejich rostoucí úroveň
Dodatek č. 2 vyšší kolektivní smlouvy pro stavebnictví rozšířen
Dodatek č. 2 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!
Návrh Dodatku č. 2 ke KSVS předán na SPS
DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!
Dodatek č. 1 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!
1 - 14 z 14