Zpravodajství | BOZP | V legislativě

Stručná anotace nových, případně novelizovaných předpisů z oblasti ochrany života a zdraví zaměstnanců.

1 - 1 z 1
Nová legislativa v oblasti BOZP

Všechny níže uvedené předpisy mají účinnost od 1. ledna 2023. Poznámka: u všech předpisů jsou uvedena pouze nejdůležitější vybraná ustanovení.

1 - 1 z 1