Zpravodajství | BOZP
1 - 15 z 20
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u Odborového svazu Stavba České republiky v prvním pololetí 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Seminář BOZP ve Velkých Bílovicích
Zpráva o stavu a vývoji BOZP u OS Stavba ČR za první pololetí 2017
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.
1 - 15 z 20