Zpravodajství
76 - 90 z 100
Levná práce není perspektivou pro českou ekonomiku - Důstojné pracovní podmínky pro 21. století
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2016.
Cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“ za rok 2016 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost.
Provodínské písky a.s. získaly za rok 2016 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“.
Propozice Přeboru České republiky stavebních škol v atletice
Významu sociálního dialogu z pohledu SPS
Již více než 25 let úspěšného sociálního dialogu mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví a OS Stavba ČR!
PŘEBOR ČR STŘEDNÍCH ŠKOL SE STAVEBNÍM ZAMĚŘENÍM V NOHEJBALU
Sociální dialog ve stavebnictví i nadále na velmi dobré úrovni
Podepsáno vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2016.
Vyhodnocení spolupráce mezi ČBÚ a OS Stavba ČR za rok 2016.
Propozice Přeboru ČR stavebních škol v in line bruslení
V Mostě se konal Přebor ČR stavebních škol ve florbalu
Propozice Sportovních her OS Stavba ČR
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2016
76 - 90 z 100