Zpravodajství
31 - 45 z 133
Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
Jednání skupiny W6 tentokrát ve Varšavě
Sportovní přebory stavebních škol - vítěz 55. ročníku vyhlášen
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Klání atletů v Nerudovce
Jednal první posjezdový svazový sněm
Přebor stavebních škol v in-line bruslení
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Duben patřil školení našich základních a místních organizací
Opět po roce se v Mostě konal přebor ve florbalu
31 - 45 z 133