Zpravodajství
16 - 30 z 133
V Žilině se konal 2. Sněm IOZ a jednání zástupců odborových svazů IOZ a OS Stavba ČR.
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Sportovní přebor v šachu
Proběhl 3. Sněm ČMKOS
Přebor v Bowlingu se konal opět v Chomutově dne 7.11.2019
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Naše Evropa: Spravedlivá, udržitelná, pevně sjednocená
Rakouský sjezd GBH ovládla elektronika
V Praze se konaly Regionální konference
Přebor ČR stavebních škol v přespolním běhu 2019
METODIKA
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za první pololetí 2019
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
16 - 30 z 133