Zpravodajství
16 - 30 z 79
Přebor ČR středních škol stavebních v atletice Teplice / Bílina 22. - 23. 5. 2018
Děvčata ze vzdálených Otrokovic a chlapci z Prahy se blýskli na kolečkách
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2017
Otrokovice tradičně hostily přebor v nohejbalu
Podepsáno vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2017
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2017
Kolektivní smlouvy vyššího stupně mají velký význam
V Mostě se konal přebor ve florbalu
Přínosná spolupráce se Sdružením nájemníků ČR
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba České republiky za rok 2017
Dodatek č. 2 KSVS 2016-2019 je podepsaný!!!
Mladí stavbaři změřili své silové schopnosti
Evropská federace stavebních a dřevařských pracovníků vítá návrh na zřízení Evropského úřadu práce
Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému-etapa II.
16 - 30 z 79