Zpravodajství
1 - 15 z 100
Sportovní přebory stavebních škol - vítěz 55. ročníku vyhlášen
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Klání atletů v Nerudovce
Jednal první posjezdový svazový sněm
Přebor stavebních škol v in-line bruslení
Zpráva o stavu a vývoji v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za rok 2018
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Duben patřil školení našich základních a místních organizací
Opět po roce se v Mostě konal přebor ve florbalu
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Přebor ČR středních škol se stavebním zaměřením v nohejbalu trojic
Kolektivní smlouva vyššího stupně na následujících pět let byla podepsána 2. dubna 2019 v Praze
1 - 15 z 100