Zpravodajství

Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ

21.09.2022 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 792x

Ve dnech 16. a 17. září 2022 se v chatovém areálu Soukeník u Sezimova Ústí konalo tradiční výjezdní zasedání Výboru ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ, spojené se školením k otázkám BOZP.

Kromě členů Výboru se jej zúčastnili i další členové ZO OS. V úvodu jednání mezi sebou odboráři přivítali předsedu ČMKOS Josefa Středulu, který ve svém vystoupení informoval o aktuálních odborových i společenských otázkách a průběhu i výsledcích jednání s představiteli vlády ČR k současným dopadům vysoké inflace na občany. Popsal důvody, které vedly k rozhodnutí Rady ČMKOS k organizaci manifestačního mítinku pod názvem „Proti chudobě“, který je svolán na sobotu 8. října 2022 od 12:05 hodin na Václavské náměstí v Praze. Právě čas zahájení mítinku charakterizuje pohled nejen odborářů, ale celé společnosti na současnou situaci, kdy veškerá a dlouho slibovaná vládní opatření k eliminaci dopadů na obyvatele přicházejí pět minut po dvanácté, a navíc v nedostatečné míře. V následné diskusi pak Josef Středula odpověděl na otázky účastníků jednání.

Personální ředitel HOCHTIEF CZ a. s. Ing. Miroslav Kos ve svém vystoupení informoval a aktuálních ekonomických výsledcích společnosti HT CZ a zásobníku práce nejen na zbytek letošního roku, ale i další období. Pozornost věnoval stavu zaměstnanecké základny, jejímu stárnutí a potřebě náboru nových zaměstnanců.

Předseda OS Stavba ČR Ing. Pavel Zítko, který je stálým členem odborové delegace ČMKOS v Radě hospodářské a sociální dohody ČR, podrobně popsal průběhy jednotlivých jednání české tripartity a často negativní reakce zástupců zaměstnavatelů a vlády na návrhy odborů ke zmírnění dopadů inflace na občany.

V odpoledních hodinách pak účastníci jednání soutěžili ve střelbě z pistolové kuše a mohli si vyzkoušet i střelbu z luku, který velká část z nás měla poprvé v roce. Večerní táborák s opékáním buřtíků pak první den jednání zakončil.

Následující den se konalo školení k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které vedl svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR Zdeněk Švehla. Po krátké exkurzi současnou legislativou ČR k otázkám BOZP pak na konkrétních příkladech demonstroval nejčastější chyby při práci ve výškách, výkopových pracích, manipulaci s břemeny a dalších činnostech ve stavebnictví. V následné diskusi pak odpověděl na otázky odborářů.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ
Manifestační mítink Proti chudobě
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO