Zpravodajství

Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021

08.06.2022 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zdeněk Švehla | Přečteno: 1 060x

Dne 6. června 2022 proběhlo v Hotelu Olšanka vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Pavel Zítko. Jednání byl rovněž přítomen svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR Zdeněk Švehla.

Při jednání bylo konstatováno, že vzájemná spolupráce obou subjektů, jež vyplývá z Dohody o vzájemné spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce, uzavřené 7. ledna 2013, je účinná a prospěšná pro obě strany.

V průběhu jednání bylo projednáno plnění jednotlivých bodů dohody. Bylo konstatováno, že dohoda je plněna v plném rozsahu oběma stranami. Obě strany si vzájemně poskytly informace a předaly materiály v návaznosti na text dohody. Státnímu úřadu inspekce práce byl předán aktuální seznam zaměstnavatelských subjektů, ve kterých působí organizační jednotky OS Stavba ČR, Kolektivní smlouva vyššího stupně, dokument o rozšíření závaznosti KSVS, Dodatky č. 2 a 3 ke KSVS a zpráva o stavu a vývoji bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR za rok 2021.

Zvláštní pozornost byla při jednání věnována rovněž situaci, která nastala v minulých 2 letech v zaměstnavatelských subjektech v souvislosti s opatřeními přijatými k zamezení šíření nemoci Covid-19. Bylo konstatováno, že se firmy s těmito omezujícími opatřeními vyrovnaly vesměs dobře. V průběhu jednání byly rovněž nastíněny určité obavy z energetické krize, která by mohla výrazně ovlivnit hospodaření firem a mohla by mít samozřejmě také dopady na zaměstnanost.

Z jednání byl vyhotoven zápis, který byl podepsán statutárními zástupci zúčastněných organizací, tzn. generálním inspektorem SÚIP a předsedou Odborového svazu Stavba České republiky.

Obě strany se vyslovily pro pokračování spolupráce ve smyslu výše uvedené dohody i do budoucna beze změn.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Vyhodnocení dohody se SÚIP---
Foto k článku
Další články
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru