Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020

30.06.2021 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 695x

Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce proběhlo, jako každý rok, v zasedací místnosti v sídle svazu. Vyhodnocení podepsali za OS jeho předseda Ing. Pavel Zítko a za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Jednání se dále zúčastnil místopředseda OS Stanislav Augustin.

Součástí vyhodnocení plnění dohody za rok 2020 byly i přílohy, které byly předány Mgr. Ing. Hahnovi. Jedná se o Sdělení MPSV o rozšíření KSVS na další subjekty, Zprávu o stavu BOZP u OS Stavba ČR za rok 2020 a seznam všech zaměstnavatelských subjektů, ve kterých působí OS Stavba ČR. Naproti tomu byly zástupcům OS podány informace o výsledcích kontrolní činnosti SÚIP a o pracovní úrazovosti v rámci ČR za rok 2020.

Na závěr setkání si obě strany vyměnily zkušenosti ze své činnosti, projednaly opatření, která byla přijata v rámci boje proti nemoci COVID-19 v jarních měsících v souvislosti s povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů, a další oblasti.

Obě strany vyjádřily přesvědčení, že vzájemná spolupráce v oblasti BOZP v subjektech, ve kterých působí OS Stavba ČR, významně napomohla k lepší úrovni BOZP u těchto zaměstnavatelů a k výrazně nižší pracovní úrazovosti oproti zaměstnavatelům, u kterých odborové organizace nepůsobí. Zároveň s tím obě strany vyjádřily vůli ve spolupráci pokračovat beze změny i v dalším období.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“