Zpravodajství

ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ

11.06.2021 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 1 855x

Jak jsme informovali již na svazovém webu, společnost HOCHTIEF CZ, a.s. se stala vítězem soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“. Stalo se tak poprvé, a navíc se to podařilo již při první účasti firmy v této soutěži. Primát je navíc o to cennější, že HOCHTIEF CZ, a.s. zvítězil v nejprestižnější kategorii - zaměstnavatelský subjekt s více než 500 zaměstnanci. Podařilo se porazit takové soupeře, jakými jsou tradiční vítězové této kategorie, např. OKD nebo Sokolovská uhelná. Stavební firma zvítězila samozřejmě především díky nulovým číslům v úrazovosti za rok 2020, ale také proto, že byl velmi kladně hodnocen přístup vedení společnosti k jejím zaměstnancům. Tento pozitivní postoj se samozřejmě promítá i do celkové spokojenosti zaměstnanců, tedy i do dodržování všech pravidel, mezi něž v neposlední řadě patří samozřejmě i předpisy BOZP.

Předání ocenění se uskutečnilo dne 7. června 2021 v sídle vedení firmy v Praze, slavnostního aktu se zúčastnili vedoucí zaměstnanci společnosti – Jiří Dušek, ředitel Divize Dopravní stavby HT, který udělenou cenu přebíral, dále Ing. Radek Kozubík, vedoucí projektového týmu této divize, Ing. Petr Kubát, HR Business Partner (zastupoval personální útvar HT), a nechyběli samozřejmě ani předseda VZO OS Stavba ČR Petr Janoušek a specialista BOZP a PO Ing. Patrik Krejčiřík. Český báňský úřad reprezentovali předseda úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., který cenu předal, ředitel kanceláře ČBÚ JUDr. Pavel Dvořák a předseda Obvodního báňského úřadu pro Prahu a Střední Čechy Ing. Dalibor Tichý. Za OS Stavba ČR se předání zúčastnili předseda svazu Ing. Pavel Zítko a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla, OS PHGN zastupoval jeho předseda Rostislav Palička.

Po předání ocenění následovala vzájemná diskuse všech zúčastněných, v jejímž rámci byl vyzdvihnut důraz na oblast bezpečnosti práce, na ekonomickou situaci oceněné společnosti a na oblast vzdělávání v České republice, kdy byla vyjádřena nespokojenost se současným stavem ve vzdělávání ve smyslu účinné preference apod.

Rok 2020 byl vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 nejen v České republice, ale na celém světě velmi specifickým a náročným jak z hlediska zdravotnického a ekonomického, tak i z pohledu zaměstnanců, kteří si museli projít řadou často práci ztěžujících opatření. Všichni zúčastnění proto vyjádřili přání, aby se vše vrátilo co nejdříve do normálu.

Zdeněk Švehla, SIBP

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru