Zpravodajství

Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“

06.05.2021 | BOZP | Zajímavosti | autor: Zdeněk Švehla | Přečteno: 1 712x

Vyhodnocení soutěže za rok 2020 proběhlo na Českém báňském úřadu (ČBÚ) 29. dubna 2021 v prostorách ředitele kanceláře ČBÚ v Praze. V hodnotící komisi byli zastoupeni zástupci všech zřizovatelů ceny, tzn. ČBÚ, Odborového svazu Stavba České republiky a Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN).

Vyhodnocení vítězů za rok 2020 bylo, tak jako v minulém roce, vzhledem k platným protiepidemickým opatřením provedeno v poněkud komornějším prostředí a za dodržení příslušných bezpečnostních opatření.

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech podléhajících dozoru Státní báňské správy České republiky (SBS) se propůjčuje a uděluje subjektům dozorovaným SBS jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Členy hodnotící komise byli za ČBÚ JUDr. Pavel Dvořák, ředitel kanceláře, za OS Stavba ČR Ing. Pavel Zítko, předseda svazu, a za OS PHGN Rostislav Palička, předseda OS. Části jednání se osobně zúčastnil i předseda ČBÚ Ing. Martin Štemberka, Ph.D.

Na jednání byly ředitelem kanceláře předloženy podklady k soutěži o cenu Zlatý Permon za rok 2020. Komise v souladu se Statutem ceny Zlatý Permon předložené podklady posoudila a konstatovala, že jsou zcela postačující pro hodnocení, a tudíž není nutné provádět návštěvy navržených subjektů za účelem získání podrobnějších informací pro další hodnocení. Komise rozhodla takto:

  • I. kategorie – subjekt do 50 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

Sokolovská uhelná, právní nástupce, provoz Kamenolom

Cement Hranice, a.s.

KERACLAY, a.s.

Cena byla udělena organizaci: Sokolovská uhelná, právní nástupce, provoz Kamenolom

  • II. kategorie – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

Sklopísek Střeleč, a.s.

MND a.s.

Provodínské písky, a.s.

Cena byla udělena organizaci: Sklopísek Střeleč, a.s.

  • III. kategorie – subjekt nad 500 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

HOCHTIEF CZ, a.s.

OKD, a.s.

Severočeské doly a.s., DNT

Cena byla udělena organizaci: HOCHTIEF CZ, a.s.

S potěšením můžeme konstatoval, že ve všech kategoriích se mezi finalisty umístily i společnosti, ve kterých působí odborové organizace OS Stavba ČR. V I. kategorii jsou to Cement Hranice, a.s. a KERACLAY, a.s., ve II. kategorii jsou to Provodínské písky, a.s. a ve III. kategorii je to HOCHTIEF CZ, a.s.

Velkým úspěchem je to, že v té nejprestižnější III. kategorii se stala celkovým vítězem společnost HOCHTIEF CZ, a.s. Je to významné ocenění této společnosti, která si vítězství zcela zaslouží, zejména pro dlouhodobě vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přístup vedení společnosti ke svým zaměstnancům a také proto, že tato společnost jako jediná mezi přihlášenými ve své kategorii nezaznamenala žádný pracovní úraz.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru