Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.

05.10.2020 | BOZP | Zajímavosti | autor: Z. Švehla | Přečteno: 1 266x

Vítězem soutěže a držitelem ceny za bezpečnost práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2019 se v kategorii II., ve které jsou zařazeny zaměstnavatelské subjekty s počtem zaměstnanců od 51 do 500, stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.

Společnost Českomoravský štěrk, a.s. patří mezi největší výrobce kameniva v České republice. Společnost vyrábí a prodává své výrobky celkem v 15 kamenolomech, 9 pískovnách a 1 prodejním terminálu. Díky moderním výrobním technologiím vyrábí frakce určené pro konkrétní zákazníky a konkrétní stavby. Zároveň nabízí i balené kamenivo pro stavební účely.

            Cena byla společnosti udělena za rok 2019 proto, že úroveň bezpečnosti práce je zde na velmi vysoké úrovni, o čemž nejlépe svědčí fakt, že za celý rok 2019 nebyl zaznamenám žádný pracovní úraz s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny.

            Cena nebyla předána vzhledem k epidemiologické situaci v České republice v jarních měsících, ale až 24. září 2020 v salonku restaurace Valoria v Brně.

            Slavnostního předání se zúčastnili za Český báňský úřad jeho předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., ředitel kanceláře předsedy JUDr. Pavel Dvořák a ředitel odboru hornictví ČBÚ Ing. Dušan Havel, MPA. Odborový svaz Stavba České republiky zastupoval jeho předseda Ing. Pavel Zítko. Za vítěznou společnost Českomoravský štěrk, a.s. se slavnostního aktu předání ocenění zúčastnili generální ředitel Ing. Robert Zelníček, provozní ředitel Ing. Tomáš Červenka, ředitel pro báňský inženýring a životní prostředí Ing. Tomáš Bína a specialista BOZP a PO Ing. Josef Vyskok. O tom, že si vedení společnosti získaného ocenění velmi cení, svědčí nejlépe fakt, že se setkání zúčastnil a ocenění převzal generální ředitel celé společnosti HeidelbergCement ČR Ing. Karel Chuděj a technický ředitel této společnosti p. Jaromír Urbánek.

            Na závěr slavnostního aktu proběhla přátelská diskuse, do které se postupně zapojili všichni zúčastnění.

_

Z. Švehla

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“