Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!

V částce 141 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 28. srpna 2020, je zveřejněno Sdělení č. 352/2020 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019-2024, uzavřeného dne 16. 4. 2020 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem DOSIA na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví na straně druhé. Rozšíření závaznosti KSVS nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně se tak stane závazným pro většinu firem působících ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Jedná se o více jak dva tisíce firem, ve kterých je zaměstnáno téměř 200 tisíc zaměstnanců. Se zněním kolektivní smlouvy se můžete seznámit na našich webových stránkách, popř. na stránkách SPS v ČR, či na stránkách MPSV.

Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti přinášíme v příloze.

Do systému vložil: Zítko Pavel
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Sdělení MPSV č. 252/2020 Sb.---
Další články
Titulek
Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!
Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!
Dodatek č. 2 vyšší kolektivní smlouvy pro stavebnictví rozšířen
DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!