Zpravodajství

Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019

24.06.2020 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 2 441x

Přestože vyhodnocení plnění dohody o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019 bylo zpracováno a připraveno již 2. března 2020, ke slavnostnímu podpisu Memoranda k tomuto vyhodnocení došlo - vzhledem ke koronaviru a opatřením přijatým k zamezení šíření tohoto viru v České republice - až dne 23. 6. 2020.

Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění dohody za rok 2019 se uskutečnilo v zasedací místnosti odborového svazu v jeho sídle v Praze. Jednání se zúčastnili za ČBÚ předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy Ing. Radim Mžyk a Ing. Dušan Havel, MPA, ředitel odboru hornictví. Za stranu OS Stavba ČR se zúčastnili předseda Ing. Pavel Zítko, místopředseda p. Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. Samotné vyhodnocení a Memorandum, jehož přílohou je protokol o vyhodnocení plnění jednotlivých bodů dohody, podepsali za ČBÚ jeho předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., a za OS Stavba ČR předseda svazu Ing. Pavel Zítko.

Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky, která byla uzavřena 15. října 2007, byla i v loňském roce plněna a všechna ustanovení v ní obsažená byla beze zbytku naplněna. Obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.

K plnění jednotlivých bodů dohody v roce uvádíme:

V roce 2019 se SIBP a v některých případech i příslušný regionální manažer zúčastnili následujících kontrol u firem v působnosti OS Stavba ČR:

 • Komplexní prověrka OBÚ Hradec Králové ve společnosti Skanska a.s., lom Zárubka (1 kontrola).
 • Komplexní prověrka OBÚ Hradec Králové ve společnosti Wienerberger s.r.o. (1 kontrola).
 • Komplexní prověrka OBÚ Ostrava ve společnosti Českomoravský štěrk a.s. (celkem 3 kontroly).
 • Komplexní prověrka OBÚ Most ve společnosti Lafarge Cement a.s. (3 kontroly).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Chomutovice (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Plaňany (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Sokolov ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Horní Tašovice (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Sokolov ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Skalná (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Brno ve společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., závod Hevlín (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz Chlumčany (1 kontrola).
 • Specializovaná prověrka OBÚ Ostrava ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Jakubčovice (1 kontrola).

Závazné příkazy báňských inspektorů ČBÚ a OBÚ vydané v souvislosti s kontrolní činností jsou předávány zástupcům OS Stavba ČR.

K plnění dalších bodů dohody uvádíme např.:

 • Zástupce OS Stavba ČR byl přizván a zúčastnil se vytýkacího řízení Českého báňského úřadu v souvislosti se vznikem závažné události, ke které došlo 18. září 2018.
 • V roce 2019 se OS Stavba ČR vyjadřoval v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
 • Uskutečňují se schůzky mezi jednotlivými OBÚ a SIBP, na kterých byly vzájemně konzultovány aktuální informace.

Závěrečnému podpisu plnění dohody za rok 2019 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy SIBP v průběhu měsíce ledna 2020 navštívil jednotlivé Obvodní báňské úřady, kde podepsal spolu s předsedy těchto úřadů vyhodnocení dílčí, která byla základem pro tvorbu vyhodnocení celkového.

Na závěr jednání byla prokonzultována současná situace v rámci České republiky jak ve stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících pod dozor Státní báňské správy.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Memorandum---
Foto k článku
Další články
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru