Zpravodajství
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
11.05.2020 | BOZP | Zajímavosti | autor: Z. Švehla | Přečteno: 2 439x

V letošním roce stejně jako v letech předchozích proběhlo vyhodnocení nejlepších společností v rámci soutěže Zlatý Permon za výsledky dosažené v předchozím roce, tedy za rok 2019. Jedná se o cenu zaměřenou na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Cena byla zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky (dále jen „zřizovatelé“) pro subjekty, které podléhají dozoru Státní báňské správy České republiky. Cena se skládá ze dvou částí, a to ceny propůjčené a ceny udělené.

V letošním roce bylo vyhodnocení vzhledem k situaci v České republice v souvislosti s rozšiřováním nemoci COVID-19 provedeno v poněkud komornějším prostředí a za dodržení příslušných bezpečnostních opatření. Zároveň s výše uvedeným bylo vyhodnocení výsledků soutěže i časově posunuto na květen 2020.

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy ČR jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v prostorách ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu dne 6. května 2020.

Jednání se zúčastnili:

  • JUDr. Pavel Dvořák – ředitel kanceláře
  • Ing. Dušan Havel – ředitel odboru hornictví ČBÚ
  • JUDr. Ing. Ladislav Svoboda
  • Rostislav Palička – předseda OS PHGN
  • Ing. Pavel Zítko – předseda OS Stavba ČR

Na jednání byly ředitelem kanceláře předloženy podklady k soutěži o cenu "Zlatý Permon" za rok 2019. Komise v souladu se Statutem ceny "Zlatý Permon" předložené podklady posoudila a konstatovala, že jsou zcela postačující pro hodnocení, není tudíž nutné provádět návštěvy navržených subjektů za účelem získání podrobnějších informací pro další hodnocení. Komise rozhodla takto:

  • I. kategorie – subjekt do 50 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

KERACLAY, a.s.

Městské lesy Hradec Králové a.s.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, provoz Kamenolom

Cena byla udělena organizaci:    KERACLAY, a.s.

  • II. kategorie – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

Českomoravský štěrk, a.s.

LOMY MOŘINA spol. s r.o.

THK-ČECHPOL s.r.o.

Cena byla udělena organizaci:    Českomoravský štěrk, a.s.

  • III. kategorie – subjekt nad 500 zaměstnanců – do užšího výběru postoupily organizace:

Austin Detonátor s.r.o.

OKD, a.s.

Severočeské doly a.s., DNT

Cena byla udělena organizaci:    OKD, a.s.

S potěšením můžeme konstatoval, že ve vítězných organizacích v kategoriích I. a II. působí základní organizace Odborového svazu Stavba České republiky, což svědčí o velmi dobrém přístupu vedení těchto společností nejen k oblasti BOZP, ale i k péči o zaměstnance, což bylo při vlastním provedení hodnocení také konstatováno. V kategorii III. nemá náš OS žádné zastoupení.

Vlastní předání ocenění bude v letošním roce provedeno později než obvykle a předpokládá se, že proběhne v letních měsících. Postup a harmonogram slavnostního propůjčování a udělování cen za bezpečnost práce v hornictví "Zlatý Permon" budou koordinovány ředitelem kanceláře úřadu.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru