Zpravodajství

Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

28.04.2020 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 2 268x

28. duben vyhlásila Mezinárodní organizace práce světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V tento den se tak od roku 2003 každoročně vzpomíná na oběti pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Tento den je vzpomínkou na ty, kteří zahynuli nebo byli zraněni při výkonu práce. Podporují ho světové organizace, jako je například agentura EU-OSHA (informační agentura Evropské unie pro BOZP), ale také stále přibývající firmy nebo podnikatelé, kteří považují BOZP za součást své firemní kultury.

Přestože v České republice se počty smrtelných pracovních úrazů snižují, přesto nemůžeme být spokojeni. I v loňském roce bohužel došlo v práci k úmrtí 96 pracovníků. Celkový počet smrtelných pracovních úrazů v roce 2019 se zastavil na čísle 96, což je 2. nejnižší počet za posledních 18 roků (viz. tabulka).

Českomoravská konfederace odborových svazů si tento den každoročně připomíná vzpomínkovou akcí, které se pravidelně zúčastňují vrcholní představitelé ČMKOS, zástupci MPSV, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce, předseda Českého báňského úřadu a další hosté, kteří ve svých projevech mimo jiné vždy vyzdvihnou důležitost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V letošním roce se tato pravidelná akce z důvodu přijatých opatření v souvislosti se šířením nemoci COVID-19 v České republice nemohla uskutečnit. Proto ČMKOS připravila materiál, který tento den připomíná, a jehož součástí je mimo jiné tisková zpráva, kterou naleznete v příloze tohoto článku. Součástí materiálu ČMKOS je rovně výstižné video a 2 plakáty k tématu. Vše naleznete v odkazu https://www.cmkos.cz/cs/obsah/219/pripominame-si-obeti-smrtelnych-pracovnich-urazu-koronarovir/266233

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Tisková zpráva k BOZP---
Foto k článku
Další články
Zpráva o vývoji BOZP a činnosti SIBP u OS Stavba ČR za první pololetí 2022
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru