Webové stránky EFBWW ke COVID-19

30.03.2020 | Mezinárodní činnost | EFBWW | Přečteno: 1 325x

Krize COVID-19 se změnila na evropskou a celosvětovou zdravotní krizi. Stále více zemí přijímá opatření k zastavení šíření viru COVID-19. Tato opatření mají obrovský dopad na ekonomiky, na společenský a politický život a na společnost jako celek. V některých zemích se naše průmyslová odvětví zcela zastavila. V jiných zemích nebyla dosud přijata žádná nebo jen velmi malá opatření.

Vzhledem k současné zdravotní situaci se EFBWW a její členské organizace velmi obávají skutečnosti, že mnoho pracovníků v tomto odvětvích:
- nemůže pracovat z domova;
- nemůže respektovat požadavky týkající se sociálního distancování;
- nedisponují dostatkem potřebných ochranných prostředků, ani nepracují na místech s základních (hygienických) zařízení atd.
- jsou vyslanými nebo migrujícími pracovníky a často žijí společně ve skupinách ve velmi jednoduchých ubytovacích zařízeních a jsou často zaměstnáni na základě nejistých smluv (osoby samostatně výdělečně činné, smlouvy na dobu neurčitou, mini-práce,…).

COVID-19 je především zdravotní krize. EFBWW chce všem připomenout, že zdravotní pojištění a sociální ochrana jsou základními lidskými právy a mělo by se s nimi zacházet jako se zdravím před ziskem!

Po ukončení krzie začne EFBWW připravovat poziční dokument pro cílená evropská opatření na podporu pracovních míst v našich průmyslových odvětvích. 


Evropská federace stavařů a dřevařů zřídila speciální webové stránky týkající se krize Covid-19, kde mnoho přidružených organizací EFBWW poskytuje odkazy na konkrétní webové stránky týkající se COVID – 19 v jejich zemi. 


Na tyto stránky se můžete dostat prostřednictvím EFBWW www.efbww.eu , nebo přímo najet na link https://www.efbww.eu/publications-and-downloads/press-releases/covid-19-efbww-info-from-and-for-efbww-affiliates/481-a.

Www: https://www.efbww.eu/publications-and-downloads/press-releases/covid-19-efbww-info-from-and-for-efbww-affiliates/481-a
Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Nový Newsletter EFBWW
EFBWW Newsletter November 2020
EFBWW Newsletter October 2020
Tisková zpráva EFBWW k mechanismu pro uhlíkové emise
EFBWW Newsletter, Strategie EU pro obnovu
Doporučení EFBWW a FIEC
Naše Evropa: Spravedlivá, udržitelná, pevně sjednocená
Evropská federace stavebních a dřevařských pracovníků vítá návrh na zřízení Evropského úřadu práce
Zástupci zaměstnanců v nadnárodních firmách si vyměňovali zkušenosti
EFBWW: tisková zpráva