Zpravodajství
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
28.01.2020 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 203x

22. ledna proběhlo zasedání Předsednictva OS Stavba ČR, zabývající se důležitými součástmi činnosti svazu.

V úvodu popřál předseda svazu Ing. Pavel Zítko všem zúčastněným hodně zdraví, štěstí a osobní i pracovní pohody v začínajícím roce, a pak už se všechno odvíjelo podle schváleného programu jednání. Stěžejními byly zejména aktuální informace, již tradičně představené předsedou OS formou komentované prezentace. Tu také – rovněž tradičně - všichni členové předsednictva obdrželi prostřednictvím e-mailu, a kromě mnoha dalších užitečných informací a podkladů bylo zmíněno i konání dalšího odborářského mítinku „Konec levné práce“ 17. září 2020 s tím, že místo bude určeno později. Nechybělo ani upozornění na vzpomínkový den ČMKOS na oběti pracovních úrazů 28. 4. 2020, informace z jednání předsedů odborových svazů s ministryní práce a sociálních věcí, z Rady ČMKOS, ekonomické výsledky a prognózy stavebnictví, vývoj naší členské základny apod.

Zúčastnění obdrželi také stručnou informaci o průběhu vyjednávání Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, schváleno bylo místopředsedou Stanislavem Augustinem představené organizační a obsahové zabezpečení III. Sněmu OS, který se bude konat 13. května 2020. V zahraničním bloku zazněly postřehy ze sněmu slovenského IOZ, finanční a majetkový blok se týkal zejména jednání svazové Finanční a majetkové komise, včetně vyjádření předsedy Revizní komise OS Ing. Pavla Němejce. Vyhodnoceno bylo naplnění Plánu výchovy a vzdělávání OS na loňský rok a schváleno bylo jeho znění pro rok letošní, stranou pozornosti nezůstala ani zpráva Komise sportu a středních škol a bod „Různé“.

Tím byl program jednání svazového předsednictva naplněn a přítomní se rozešli s přáním zdaru a dobré cesty domů.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ
Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ
Manifestační mítink Proti chudobě
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020