Zpravodajství

Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích

18.12.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 134x

Náš OS se zapojil do projektu nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky.

Odborový svaz Stavba České republiky je zapojen do činnosti v rámci projektu celkem ve 2 platformách, a to v platformě nazvané Stavebnictví I., kdy je naším partnerem v projektu Svaz podnikatelů ve stavebnictví, a v platformě Stavebnictví II., kdy je naším partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR. V této platformě zastupuje náš odborový svaz zaměstnanec svazu Zdeněk Švehla.

Zapojení v projektu navazuje na projekty předchozí, kdy byly zapojeny v rámci stavebnictví rovněž
2 platformy, které měly stejné sociální partnery jako nyní.

Platforma Stavebnictví II. (tzv. malé stavebnictví) je zapojena do několika klíčových aktivit, kterými jsou:

KA 01 - Rekonstrukce a činnost Pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy.

KA 04 - Vliv vícesměnných provozů na výkon profese v odvětví.

KA 05Stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí.

KA 06Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat.

KA 09Přenos informací z realizace KA na cílovou skupinu.

K realizaci klíčových aktivit bylo nutné před jejich vlastním plněním zpracovat dotazník a provést jeho vyplnění vybranými pracovníky pracujícími v různých profesích ve stavebních řemeslech. Jednalo se
o zástupce řemesel, kterými byli zejména malíři a lakýrníci, kamnáři, sádrokartonáři, obkladači, tesaři
a pokrývači. Celkem bylo vyplněno 127 dotazníků. Poté bylo provedeno vyhodnocení výsledků sběru dat a na základě toho byly zpracovány podklady pro vlastní realizaci aktivit pro cílové skupiny řemeslníků.

V rámci výše uvedených klíčových aktivit bude provedena celá řada setkání zástupců zaměstnavatelů
a zaměstnanců v různých formách. Jedná se zejména o tematická setkání (v KA 04 celkem 7 setkání, v KA 05 celkem 7 setkání a v KA 06 celkem 18 setkání). Ke konci prosince 2019 již proběhlo celkem
5 tematických setkání, z toho 1 ke KA 04 a 4 setkání proběhla ke KA 06.

Dále budou v rámci realizace jednotlivých dílčích úkolů projektu provedeny informačně diskusní semináře, kterých bude celkově 6 a na závěr bude provedena 1 konference.

Plnění projektu probíhá dle předem stanoveného časového harmonogramu zatím bez zásadních problémů.

Zpracoval: Švehla

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ
Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ
Manifestační mítink Proti chudobě
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020