Zpravodajství

Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory

13.12.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 379x

Vedení Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 se podařilo to, o čem snila řada předchůdců. Podařilo se vybudovat novou halu s odpovídajícím příslušenstvím pro výuku stavebních oborů, která je na špičkové úrovni jak po stránce stavební, tak i po stránce vybavení stroji a strojním zařízením, ale i úrovní hygienických prostor. Navíc se nachází přímo v areálu učiliště. Tím se významnou měrou zlepšila kvalita výuky, která se z několika vesměs již nevyhovujících prostor rozmístěných na několika místech v Plzni přesunula právě do nové haly.

O své veskrze pozitivní dojmy z nové haly se se mnou podělil předseda výboru Základní organizace Odborového svazu Stavba České republiky pan Rudolf Gruška, který zároveň pracuje jako učitel odborného výcviku právě v nových prostorách.

Výuka dosud probíhala ve čtyřech objektech na území města Plzně, a to v ulicích Borská, Harantova, Jateční a Křimická. Tři z těchto objektů, konkrétně ty v ulicích Borská, Harantova a Křimická, byly již desítky let staré, a tedy nevyhovující.

Projekt byl zacílen na vybudování a vybavení nové haly pro výuku odborného výcviku žáků oborů Truhlář, Instalatér a Malíř a lakýrník. Reagoval na dlouhodobou potřebu školy zajistit prostory pro odborný výcvik v souladu s aktuálními trendy oborů a požadavky praxe. Umožní to zároveň rozvíjet klíčové kompetence v technických a řemeslných oborech. V nové hale se nachází ruční truhlářská dílna pro 48 žáků, truhlářská strojovna, dílna instalatérská s kapacitou 45 žáků, včetně pracoviště pro 12 malířů a lakýrníků. Dílny jsou vybaveny nejmodernější technikou, zajištěna je rovněž vnitřní konektivita školy. Veškeré prostory jsou bezbariérové, upravena byla i zeleň v okolí objektu. Škola rozvine spolupráci se zaměstnavateli a lépe připraví absolventy daných oborů v souladu s požadavky trhu práce v Plzeňském kraji.

Výsledkem projektu bylo mimo jiné:

  • Celkové zefektivnění výuky odborného výcviku.
  • Zjednodušení logistiky zásobování pracovišť materiálem.
  • Zjednodušení dojíždění pro žáky.
  • Zefektivnění údržby a další případné modernizace objektů.
  • Snížení nákladů na vytápění prostor v řádu stovek tisíc Kč ročně.
  • Snížení nákladů na obměnu a modernizaci strojního vybavení, např. pro truhláře

Projekt Výstavba nové haly odborného výcviku SOU stavebního Plzeň byl spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Celkové náklady akce dosáhly 48,5 mil. Kč. Na celkových nákladech akce se částkou 4,85 mil. Kč podílel Plzeňský kraj a částkou 2,425 mil. státní rozpočet. Na dovybavení vnitřních prostor pak Plzeňský kraj přispěl dalšími 2 mil. Kč.

Halu 6. září 2019 slavnostně otevřeli hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa, náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivana Bartošová, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková, zástupce generálního dodavatele Roneli Milan Oplíštil a ředitel učiliště Miloslav Šteffek. Slavnostního otevření se zúčastnil i předseda VZO OS Stavba ČR Rudolf Gruška.

Žákům školy se dostane především kvalitnějšího odborného vzdělávání, které jim usnadní vstup do profesního života a zvýší jejich uplatnitelnost na trhu práce. Žáci nebudou nuceni přemisťovat se na vyučování odborného výcviku na různá pracoviště, ale výuka, stravování ve školní jídelně i ubytování v domově mládeže budou soustředěny v jednom areálu.

Nové prostory umožní nejen intenzivnější součinnost praktického a teoretického vyučování, ale i rozvoj spolupráce se stávajícími i novými partnery z řad zaměstnavatelů a základních i středních škol, a přispějí tak k propagaci a popularizaci stavebních oborů. Zjednoduší a zefektivní se pedagogické i provozní činnosti školy a zároveň dojde i ke snížení provozních nákladů, zvláště na energie.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Jednal první posjezdový svazový sněm