Zpravodajství
Proběhl 3. Sněm ČMKOS
28.11.2019 | Odbory | ČMKOS | Přečteno: 183x

Dne 19. listopadu 2019 proběhlo jednání 3. Sněmu ČMKOS. Jednání Sněmu se zúčastnili i zástupci OS Stavba ČR, Pavel Zítko, Milan Fišer a Petr Janoušek. Na programu jednání sněmu byly tyto důležité oblasti – komplexní zpráva o kolektivním vyjednávání na podnikové úrovni a na vyšším stupni v letošním roce, současný vývoj inflace a její prognóza pro rok 2020, aktuální informace o situaci na trhu práce a informace o stavu členské základny OS sdružených v ČMKOS. Přítomní kolegové informovali členy sněmu ČMKOS o situaci v ocelářství, o strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Sněm také vyjádřil podporu odborářům OS ZSP (zdravotnické odbory) v jejich snaze ochránit zdravotní péči pro obyvatele regionu Karviná, Orlová a Havířov.

Foto: čmkos

Odbory jsou pro zaměstnance stále atraktivnější, za poslední rok posílilo jejich řady 15 230 nových členů, založeno bylo 103 nových odborových organizací a do největší odborové centrály v zemi vstoupil již 31. odborový svaz!!

Předseda ČMKOS Josef Středula ve svém úvodním vystoupení seznámil přítomné s aktuálními informacemi ze života odborové konfederace. Zmínil např. zrušení karenční doby, problematiku zvyšování minimální mzdy, neopominul ani otázku nezaměstnanosti a vývoje v mzdové a platové oblasti, včetně hospodářské prognózy ČR. Kladně hodnotil průběh a výsledky tradiční odborářské kampaně „KONEC LEVNÉ PRÁCE“ a zdůraznil cíle odborů pro další období. Jsou jimi především růst mezd a platů, 5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance a zkracování pracovní doby. Svou pozornost věnoval i mnohdy složitým jednáním Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). Ocenil také úspěšnost všech protestních akcí pořádaných jak ČMKOS, tak jednotlivými odborovými svazy a firemními odbory. Zmínil rovněž potřebná jednání s různými orgány a institucemi jak našimi, tak evropskými. V závěru poděkoval všem aktivním odborářům ze svazů sdružených v ČMKOS za jejich práci a popřál jim mnoho úspěchů a pevné zdraví.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Další články
Titulek
VIDEO: Manifestační mítink 2017
Levná práce není perspektivou pro českou ekonomiku - Důstojné pracovní podmínky pro 21. století
ČMKOS k návrhu vlády zvýšit nemocenské dávky
Zlaté české ručičky