Zpravodajství
Kolektivní smlouva vyššího stupně rozšířena !!!

V částce 78 Sbírky zákonů ČR, rozeslané dne 9. července 2019, je zveřejněno Sdělení č.181/2019 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí, o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019-2024, uzavřené dne 2. 4. 2019 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem DOSIA na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR na straně druhé. Rozšíření závaznosti KSVS nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2019.

Kolektivní smlouva vyššího stupně se tak stane závaznou pro většinu firem působících ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Jedná se o více jak dva tisíce firem, ve kterých je zaměstnáno téměř 200 tisíc zaměstnanců. Se zněním kolektivní smlouvy se můžete seznámit na našich webových stránkách, popř. na stránkách SPS v ČR, či na stránkách MPSV.Sdělení MPSV o rozšíření závaznosti přinášíme v příloze.

Do systému vložil: Zítko Pavel
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
Sdělení MPSV č. 181/2019 Sb.---
Další články
Titulek
Závaznost Dodatku č. 3 KSVS rozšířena!
Závaznost Dodatku č. 2 KSVS rozšířena !!!
Závaznost Dodatku č. 1 KSVS rozšířena!!!
Dodatek č. 2 vyšší kolektivní smlouvy pro stavebnictví rozšířen
DODATEK č. 1 VYŠŠÍ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY PRO STAVEBNICTVÍ ROZŠÍŘEN!!!