Zpravodajství

Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS

15.07.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 498x

Náš OS se zapojil do projektu, nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“. Projekt navazuje na předchozí projekty, které se uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Realizací stanovených cílů v projektu se dosáhne identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaných doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariéry aj.).

Náš OS je v projektu zapojen ve 2 platformách, a to Stavebnictví I. a Stavebnictví II. V platformě Stavebnictví I. je naším sociálním partnerem Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který zastupuje vesměs větší stavební firmy a výrobce stavebních hmot, a v platformě Stavebnictví II. je partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o. s., který zastupuje Cechy a malé firmy. Společně, jako sociální partneři bychom měli navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.

Činnosti a nástroje k realizaci projektu:

 • 8 bipartitních týmů
 • Sociální dialog na úrovni odvětví a na podnikové úrovní
 • Analýzy pro vybrané oblasti/témata
 • Tematická setkání pro zpracování doporučení
 • Pilotní ověřování navržených doporučení
 • Získání zahraničních zkušeností pro vybrané oblasti
 • Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině
 • Konference pro předání informací odborné i širší cílové skupině

            Smyslem realizace projektu je u vybraných pracovních pozic v odvětví najít způsob, jak snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic a umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu. Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech. Budeme se snažit nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce.

Projekt je rozdělen do několika klíčových aktivit (KA), kterými jsou pro náš OS:

 • KA 01 - Rekonstrukce a činnost Pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy (zapojena platforma Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) - cílem je průběžně projednávat průběh projektu a přijímat v rámci platformy opatření k jeho realizaci.
 • KA 02 - Podpora adaptability zaměstnanců (nástroje na podporu) (zapojena platforma Stavebnictví I.) – cílem je analýza a zajistit relevantní zdrojová data, šetření mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, analýza adaptované skupiny, jejích potřeb, rizik a odlišností od již adaptovaných, resp. služebně starších a mnohdy dříve narozených zaměstnanců. Účelem bude využití zjištěných odlišností k sestavování funkčních diverzitních týmů apod. a návrh úpravy procesů adaptace směrem k prohlubování integrace nových pracovníků cílových skupin.
 • KA 04 - Vliv vícesměnných provozů na výkon profese v odvětví (zapojeny platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) – cílem je zjistit vliv vícesměnných provozů nebo nerovnoměrně rozvržené pracovní doby na výkon profese a její fyzickou zátěž a ověření vlivu a dopadu na setrvání a podporu zaměstnanců (i ve vyšším věku, změny).
 • KA 05Stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí (zapojena platforma Stavebnictví II.) – cílem je identifikace rizikových skupin a konkrétních stresových faktorů, hledání příčin vzniku syndromu vyhoření a nalezení způsobů, jak je eliminovat.
 • KA 06Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat (zapojeny platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) – cílem je prohlubování spolupráce mezi sociálními partnery při hledání řešení problematiky řešení klíčových problému odvětví.
 • KA 09Přenos informací z realizace KA na cílovou skupinu (zapojeny platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) – cílem je zpracovat a shrnout témata do materiálů pro cílovou skupinu na konferenci a ke zveřejnění na stránkách www.kzps.cz

Zpracoval: Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Jednal první posjezdový svazový sněm