Zpravodajství
Rybitví opět po roce žilo sportovními hrami
10.07.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 605x

Ve dnech 28. a 29. června 2019 se uskutečnil již 25. ročník Letních sportovních her stavbařů, které pořádal OS Stavba ČR ve spolupráci se Střední průmyslovou školou Pardubice a TJ SOU.

Hlavním koordinátorem celé akce, kterému patří velký dík, byl i tentokrát Mgr. Drahoslav Česák, který mezi významnými hosty přivítal ředitelku školy Mgr. Ing. Renatu Petružálkovou, MBA,  místostarostu obce Rybitví Ing. Petra Lupínka a v neposlední řadě i předsedu našeho svazu Ing. Pavla Zítka. Slavnostního zahájení her se účastnil i František Peml, předseda naší místní základní organizace, ale především sportovci, rozhodčí a organizátoři. Ing. Pavel Zítko krátce připomenul samotný prvopočátek pořádání těchto her, poděkoval všem za pomoc při organizaci letošního ročníku a hlavně za udržení tradice každoročního pořádání Letních sportovních her.

Paní ředitelka všem poděkovala za dobrou účast na sportovních hrách a vyjádřila svou náklonnost pro příští - tedy již 26. ročník. Místostarosta obce popřál všem účastníkům mnoho kvalitních výkonů absolvovaných bez zranění.

Stravování probíhalo, stejně jako v předešlých ročnících, za přispění zaměstnanců místní školní kuchyně, kteří také věnovali svůj čas tomuto sportovnímu zápolení. O další potřebné požitky účastníků se starala hospůdka v areálu TJ SOU Pardubice – Rybitví, ubytování bylo zajištěno přímo v areálu školy na studentských ubytovnách. O zdravotnické zajištění celé akce bylo rovněž dobře postaráno, a to díky Daniele Zazulákové z Českého červeného kříže a MUDr. Miroslavu Pavláskovi za OS Stavba ČR.

V pátek večer došlo na klání v bowlingu, který se odehrál v Pardubicích. Den byl zakončen tancem a hudbou v živém kytarovém podání Ing. Milana Vomely a v elektronické podobě DJ Augiče. Druhý den začal zostra nohejbalem, pokračoval šipkami, stolním tenisem, minigolfem, malou kopanou a volejbalem.

Při vyhlašování výsledků bylo předáno více než čtyřicet pohárů a diplomů. Mezi nejcennější pohár tohoto sportovního klání patří „Putovní pohár předsedy OS Stavba ČR“, a ten si letos odvezli sportovci Vápenky a Velkolomu Čertovy schody, kteří získali celkem 187 bodů. Za nimi skončil tým Provodínských písků se 184 body a bronzový stupínek obsadila Kovona System se 167 body.

Tohoto sportovního klání se zúčastnilo téměř sto účastníků a zvládnout organizaci celé akce nebylo vůbec jednoduché. Zapotřebí je tedy poděkovat i rozhodčím a pomocnému personálu, který zajistil řádný průběh celé akce.

O závěrečné slovo se přihlásil Ing. Pavel Zítko, který poděkoval za bezpečný a ničím nerušený průběh celé akce jak organizátorům, tak účastníkům, a popřál bezpečný návrat domů. Závěrečný potlesk účastníků patřil hlavně pořadatelům a organizátorům akce.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Přílohy k článku [ke stažení]
PřílohaZařazeno
25. Letní sportovní hry - celkové výsledky---
Výsledky jednotlivých disciplín - Rybitví 2019---
Foto k článku
Další články
Titulek
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci
Mítink Konec levné práce představil nové požadavky odborů pro rok 2020
Rozhovor: Odchody do důchodu u tzv. těžkých profesí
Zapojení do projektu realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a ČMKOS
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
Rozhovor: Stavebnictví je příkladem pozitivního sociálního dialogu
Jednal první posjezdový svazový sněm