Jednání skupiny W6 tentokrát ve Varšavě

10.07.2019 | Mezinárodní činnost | Ostatní | Přečteno: 956x

Pracovní jednání představitelů odborových svazů ve stavebnictví Wiesbadenské skupiny „W6“, členů EFBWW (Evropská odborová federace stavebnictví) se tento rok konalo v polské Varšavě ve dnech 24. a 25. června. Jednání se zúčastnili zástupci GBH Rakousko (Christian Foelzer), ÉFÉDOSZSZ Maďarsko (Gyula Pallagi, Zoltan Stocker), BUDOWLANI Polsko (Zbigniew Janowski, Jakub Kus), OS STAVBA ČR a zástupce EFBWW (Werner Buelen). Náš svaz zastupovali předseda Ing. Pavel Zítko a místopředseda Stanislav Augustin.

Obsahem jednání byla současná společensko-politická, hospodářská a odborářská situace v jednotlivých zemích, informace o průběhu projektu TANSIRC a zejména příprava podkladů pro kongres EFBWW, který proběhne v listopadu tohoto roku ve Vídni. Předseda OS ve svém vystoupení podrobně komentoval situaci ve stavebnictví v ČR, kdy zmínil zejména výsledky VIII. sjezdu OS Stavba ČR, uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019 – 2024 a dobré výsledky stavebnictví i velmi optimistický výhled pro další období. Velmi podrobně byl diskutován návrh Akčního programu EFBWW na roky 2020 – 2023. Při projednávání tohoto bodu uplatnil v rámci diskuse předseda OS výzvu k rychlejší konvergenci (přibližování) mzdové úrovně v jednotlivých zemích EU. Společnými tématy byla jak situace v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání včetně mzdových otázek, tak pracovněprávní legislativa jednotlivých zemí a stav členské základny odborových svazů. Nebyly opomenuty ani pracovní podmínky zaměstnanců a nedostatek kvalifikované pracovní síly, samozřejmě včetně dovozu pracovníků z ciziny, ať již ze zemí EU nebo odjinud. Na pořad jednání se v té souvislosti dostala i opatření k zamezení tzv. sociálního dumpingu. Účastníci jednání diskutovali nad otázkou zlepšení informovanosti, kdy byl jako příklad dobré praxe prezentován výsledek projektu Ecmin II., v rámci kterého jsou zřízeny a také pravidelně aktualizovány webové stránky (https://www.constructionworkers.eu). Obsahem těchto stránek jsou informace o minimálních standardech v oblasti pracovních podmínek ve všech zemích EU, a to ve všech jazykových mutacích. Přítomní na závěr konstatovali, že je žádoucí takováto setkání konat i v následujících obdobích. Místo nebylo zatím určeno, ale panuje shoda na tom, že to bude buď u kolegů v Německu, nebo v Rakousku.

Do systému vložil: Pýchová Iveta
Foto k článku
Další články
Titulek
V Žilině se konal 2. Sněm IOZ a jednání zástupců odborových svazů IOZ a OS Stavba ČR.
Rakouský sjezd GBH ovládla elektronika
V Bratislavě se konalo zasedání W 6