Zpravodajství
Ve společnosti ZAPA beton a.s. byla vyhlášena časově neomezená stávková pohotovost
17.06.2019 | Odbory | OS STAVBA ČR | Přečteno: 2 835x

Odborová organizace působící u společnosti ZAPA beton a.s. vyhlásila počínaje dnem 17. 6. 2019 časově neomezenou stávkovou pohotovost.

K tomuto kroku vede odborovou organizaci neochota zaměstnavatele uzavřít kolektivní smlouvu.

Dle informací od předsedy odborové organizace pana Jana Kuchaře trvá vyjednávání podnikové kolektivní smlouvy již více než 16 měsíců a její uzavření se nepodařilo docílit ani po přispění zprostředkovatele.

Ve svém dopisu předsedovi představenstva odborová organizace uvádí:

„Dne 14. 2. 2018 bylo dle zákona o kolektivním vyjednávání č. 2/1991 Sb., v platném znění, zahájeno kolektivní vyjednávání o uzavření dvoustranného právního aktu, a to Kolektivní smlouvy ve společnosti ZAPA beton a.s., kde v rámci právních stran vystupují zástupci zaměstnavatele a zástupci zaměstnanců. Do dnešního dne, tj. 11. 06. 2019, nebyla uzavřena výše popsaná kolektivní smlouva, spor o uzavření dané smlouvy proběhl i u zprostředkovatele, a ani na následném jednání nedošlo k dohodě“.

V rámci patové situace kolektivního vyjednávání a dle §17 zákona 2/1991 Sb., v platném znění, bylo odborovou organizací vyvoláno hlasování o stávce a stávkové pohotovosti mezi zaměstnanci firmy. Výsledek hlasování potvrdil odhodlání zaměstnanců domoci se svých oprávněných zájmů i za cenu nátlakových akcí.

Odborová organizace jasně deklaruje, že hlasování je neodvolatelné, a zároveň je v této souvislosti připravena prokázat u soudu, že podmínky zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, byly naplněny. Uvádí to pro případ, že se zaměstnavatel bude domáhat svého práva na případnou nezákonnost stávky, nebo bude zpochybňovat hlasování.

Proto odborová organizace na základě získání významného mandátu hlasujících zaměstnanců vyhlásila neomezenou stávkovou pohotovost a zároveň zahájila přípravu pro veřejné mítinky, na které budou zváni členové, zaměstnanci, zástupci zaměstnavatele, média a další subjekty.

Odborová organizace a její členové obdrželi v okamžiku oznámení svého kroku okamžitou podporu od vedení Odborového svazu Stavba ČR. Tuto podporu deklaroval svým dopisem předseda OS Ing. Pavel Zítko. Ten zároveň oznámil, že bude o vyhlášení stávkové pohotovosti informovat prostřednictvím odborových organizací působících ve stavebnictví širokou stavbařskou veřejnost. Informace bude také předána vedení odborové centrály – Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), jíž je OS Stavba ČR významným členem.

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Výjezdní zasedání odborářů ZO OS Stavba ČR HOCHTIEF CZ
Demonstrace 8. 10. 2022 PROTI CHUDOBĚ
Manifestační mítink Proti chudobě
ZVÝŠENÍ STRAVNÉHO PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH!!!
Manifestační mítink
Nově zrekonstruovaná administrativní budova v Heluz Hevlín
Jednal VII. Sněm OS Stavba ČR
Webinář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a v KOO
Odborový svaz Stavba ČR se distancuje od výroků Bohumíra Dufka
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Mistrovství ČR v řemeslných zručnostech
Letošní první a v pořadí už páté jednání svazového předsednictva
Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích
Střední odborné učiliště stavební má v Plzni nové moderní výukové prostory
Vedení Odborového svazu Stavba ČR se tradičně sešlo se svými členy - důchodci