Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost

11.06.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 2 341x

Velkolom Čertovy schody, akciová společnost, se stal vítězem ceny za bezpečnost práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2018.

Tato společnost se stala vítězem v kategorii I. - subjekt do 50 zaměstnanců - již počtvrté za posledních 10 let. V soutěži kromě loňského  roku zvítězila i v letech 2010, 2015 a 2016.

Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo dne 4. června 2019 v restauraci Ve Století v obci Loděnice.

Cenu předali ředitelům Vápenky Čertovy schody a.s. Ing. Josefu Pintovi a Velkolomu Čertovy schody a.s. Ing. Igoru Novákovi předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a předseda Odborového svazu Stavba České republiky Ing. Pavel Zítko. Slavnostního předání ocenění se také zúčastnili za Český báňský úřad JUDr. Pavel Dvořák, zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy, a JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, ředitel kanceláře předsedy. Za Odborový svaz Stavba České republiky pak Zdeněk Švehla, svazový inspektor bezpečnosti práce, a za Velkolom Čertovy schody a.s. Ing. Michal Hejna, bezpečnostní technik. Na slavnostní akci byli rovněž přítomni předseda Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje Ing. Dalibor Tichý a báňský inspektor z téhož úřadu Ing. Radomír Knapek.

Po předání ocenění následovala neformální diskuse, během které zaznělo mimo jiné i to, jakým směrem se bude do budoucna ubírat rozvoj oceněné společnosti, byla projednána současná legislativa v oblasti působení ČBÚ a rovněž byla zdůrazněna důležitost oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zpracoval: Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018