Zpravodajství
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
29.04.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 2 277x

Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2018 proběhlo dne 26. dubna 2019 v zasedací místnosti Odborového svazu Stavba České republiky. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Pavel Zítko, místopředseda OS p. Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce p. Zdeněk Švehla.

Termín podpisu plnění dohody byl načasován symbolicky na den, kdy se na ČMKOS uskutečnila akce v rámci Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na této akci mimo jiné vystoupili se svými příspěvky předseda ČMKOS, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce, předseda Českého báňského úřadu, zástupce Ministerstva zdravotnictví a zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2019 byl v rámci České republiky zaznamenán vznik 123 smrtelných pracovních úrazů, což je nárůst o 25 oproti roku předchozímu.

Během jednání bylo projednáno plnění jednotlivých bodů dohody. Bylo konstatováno, že dohoda je plněna v plném rozsahu oběma stranami. Obě strany si vzájemně poskytly informace a předaly materiály v návaznosti na text dohody. Státnímu úřadu inspekce práce byl předán aktuální seznam zaměstnavatelských subjektů, ve kterých působí organizační jednotky OS Stavba ČR, dodatek č. 2 KSVS 2016-2019, dokument o rozšíření tohoto dodatku, zpráva o stavu a vývoji bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR za rok 2018 a nová KSVS, která byla uzavřena na roky 2019-2024. Tato KSVS byla podepsána dne 2. dubna 2019 v prostorách Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Při jednání bylo konstatováno, že vzájemná spolupráce obou subjektů, jež vyplývá z Dohody o vzájemné spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce, která byla uzavřena dne 7. ledna 2013, je účinná a prospěšná pro obě strany.

Z jednání byl vyhotoven zápis, který byl podepsán statutárními zástupci zúčastněných organizací, tzn. generálním inspektorem SÚIP a předsedou Odborového svazu Stavba České republiky.

Obě strany se vyslovily pro pokračování spolupráce ve smyslu výše uvedené dohody i do budoucna beze změn.

Zpracoval: Z. Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Předání ocenění za vítězství v soutěži o Zlatého Permona za rok 2021
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2021
Výsledky soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok 2021 Zlatý Permon
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci