Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
26.04.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 1 818x

Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění dohody za rok 2018 se uskutečnilo v malé zasedací místnosti Českého báňského úřadu. Jednání se zúčastnili za ČBÚ předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy JUDr. Pavel Dvořák, ředitel kanceláře předsedy JUDr. Ing. Ladislav Svoboda a vedoucí oddělení dobývání ostatních surovin Ing. Dušan Havel, MPA, za stranu OS Stavba ČR se zúčastnili předseda Ing. Pavel Zítko, místopředseda Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. Samotné vyhodnocení a Memorandum podepsali za ČBÚ jeho předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a za OS Stavba ČR předseda svazu Ing. Pavel Zítko.

Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky, která byla uzavřena 15. října 2007, byla i v loňském roce plněna a všechna ustanovení v ní obsažená byla beze zbytku naplněna.

Součástí vyhodnocení plnění dohody za rok 2018 je Memorandum, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že dohoda je plněna v celém rozsahu, úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako velmi dobrá, a také to, že obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.

Zástupci odborového svazu jsou pravidelně zváni k účasti na generálních, komplexních a vybraných specializovaných prověrkách. Prověrek se účastní svazový inspektor bezpečnosti práce nebo jsou delegováni další odboroví funkcionáři (svazoví i základních organizací). V případě časové zaneprázdněnosti jsou svazovému inspektorovi zaslány závěrečné protokoly z inspekce.

V roce 2018 se SIBP zúčastnil následujících kontrol u firem v působnosti OS Stavba ČR:

  • Generální prověrky ČBÚ Praha v organizaci KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.
  • Generální prověrky ČBÚ Praha v organizaci TONDACH Česká republika s.r.o.
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území kraje Karlovarského ve společnosti LB MINERALS, s.r.o., VJ Chebsko, pracoviště Skalná
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ve společnosti CEMEX Cement, s.r.o.
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území kraje Ústeckého ve společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., pískovna Dobříň
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, ve společnosti KERACLAY, a.s., lom Nehvizdy
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve společnosti TVARBET MORAVIA, a.s., pískovna Bzenec.

Závazné příkazy báňských inspektorů ČBÚ a OBÚ vydané v souvislosti s kontrolní činností jsou předávány zástupcům OS Stavba ČR.

Celkovému podpisu plnění dohody za rok 2018 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy SIBP v průběhu měsíce ledna 2019 navštívil jednotlivé Obvodní báňské úřady, kde podepsal spolu s předsedy těchto úřadů vyhodnocení dílčí, která byla základem pro tvorbu vyhodnocení celkového.

Na závěr jednání byla prokonzultována současná situace v rámci České republiky jak ve stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících pod dozor Státní báňské správy.

Zpracoval: Zdeněk Švehla - SIBP

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
Eurovia Kamenolomy a.s. získala za rok 2017 cenu za bezpečnost práce v hornictví „Zlatý Permon“