Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2018
26.04.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 2 178x

Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění dohody za rok 2018 se uskutečnilo v malé zasedací místnosti Českého báňského úřadu. Jednání se zúčastnili za ČBÚ předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., zástupce předsedy a ředitel Sekce báňské správy JUDr. Pavel Dvořák, ředitel kanceláře předsedy JUDr. Ing. Ladislav Svoboda a vedoucí oddělení dobývání ostatních surovin Ing. Dušan Havel, MPA, za stranu OS Stavba ČR se zúčastnili předseda Ing. Pavel Zítko, místopředseda Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. Samotné vyhodnocení a Memorandum podepsali za ČBÚ jeho předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a za OS Stavba ČR předseda svazu Ing. Pavel Zítko.

Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky, která byla uzavřena 15. října 2007, byla i v loňském roce plněna a všechna ustanovení v ní obsažená byla beze zbytku naplněna.

Součástí vyhodnocení plnění dohody za rok 2018 je Memorandum, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že dohoda je plněna v celém rozsahu, úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako velmi dobrá, a také to, že obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci.

Zástupci odborového svazu jsou pravidelně zváni k účasti na generálních, komplexních a vybraných specializovaných prověrkách. Prověrek se účastní svazový inspektor bezpečnosti práce nebo jsou delegováni další odboroví funkcionáři (svazoví i základních organizací). V případě časové zaneprázdněnosti jsou svazovému inspektorovi zaslány závěrečné protokoly z inspekce.

V roce 2018 se SIBP zúčastnil následujících kontrol u firem v působnosti OS Stavba ČR:

  • Generální prověrky ČBÚ Praha v organizaci KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.
  • Generální prověrky ČBÚ Praha v organizaci TONDACH Česká republika s.r.o.
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území kraje Karlovarského ve společnosti LB MINERALS, s.r.o., VJ Chebsko, pracoviště Skalná
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického ve společnosti CEMEX Cement, s.r.o.
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území kraje Ústeckého ve společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., pískovna Dobříň
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, ve společnosti KERACLAY, a.s., lom Nehvizdy
  • Komplexní prověrky OBÚ pro území krajů Jihomoravského a Zlínského ve společnosti TVARBET MORAVIA, a.s., pískovna Bzenec.

Závazné příkazy báňských inspektorů ČBÚ a OBÚ vydané v souvislosti s kontrolní činností jsou předávány zástupcům OS Stavba ČR.

Celkovému podpisu plnění dohody za rok 2018 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy SIBP v průběhu měsíce ledna 2019 navštívil jednotlivé Obvodní báňské úřady, kde podepsal spolu s předsedy těchto úřadů vyhodnocení dílčí, která byla základem pro tvorbu vyhodnocení celkového.

Na závěr jednání byla prokonzultována současná situace v rámci České republiky jak ve stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících pod dozor Státní báňské správy.

Zpracoval: Zdeněk Švehla - SIBP

Do systému vložil: Zítko Pavel
Foto k článku
Další články
Titulek
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP