Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2018
23.04.2019 | BOZP | Zajímavosti | Přečteno: 2 089x

Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech v gesci báňských úřadů se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní báňské správy České republiky jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena byla zřízena Českým báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba České republiky (dále jen „zřizovatelé“) a skládá se ze dvou částí, a to ceny propůjčené a ceny udělené.

Uvedená cena "Zlatý Permon” vychází ze starých hornických pověstí o hodných skřítcích, kteří vždy pomáhají horníkům. Všechny pověsti se shodují v tom, že se jedná o mužíčka s dlouhým vousem a špičatou čepičkou, čemuž odpovídá i umělecké zpodobnění obou zmíněných cen.

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se uskutečnilo v kanceláři ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu dne 8. dubna 2019.

Jednání se zúčastnili:

  • JUDr. Ing. Ladislav Svoboda – ředitel kanceláře úřadu
  • Ing. Radim Mžyk – ředitel odboru hornictví ČBÚ
  • Bc. Jan Sábel – předseda OS PHGN
  • Ing. Pavel Zítko – předseda OS Stavba ČR
  • Zdeněk Švehla – svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR

Pro letošní rok byly zásadním způsobem přepracovány kategorie pro zapojené zaměstnavatelské subjekty. Oproti předchozím rokům došlo ke snížení kategorií z 5 na 3, a to:

Kategorie I – subjekt do 50 zaměstnanců.

Kategorie II – subjekt od 51 do 500 zaměstnanců.

Kategorie III – subjekt nad 501 zaměstnanců.

Zaměstnavatelské subjekty, ve kterých působí odborové organizace OS STAVBA ČR, se zúčastňují soutěže pouze v kategoriích I a II. Kategorie III je mimo rozsah činnosti zaměstnavatelů, u kterých působí OS Stavba ČR.

V roce 2018 zvítězila v kategorii I organizace Velkolom Čertovy schody, a.s., v kategorii II zvítězila zaměstnavatelská organizace, ve které nepůsobí OS Stavba ČR.

Na jednání komise byly předběžně dohodnuty termíny předání ocenění vítězným organizacím. Předání se uskuteční přímo v zaměstnavatelských subjektech a zúčastní se jich kromě vedení Českého báňského úřadu i vedoucí funkcionáři příslušného odborového svazu.

Zpracoval: Zdeněk Švehla

Do systému vložil: Zítko Pavel
Další články
Titulek
Údaje o stavu a vývoji oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021
Vyhodnocení dohody o spolupráci Odborového svazu Stavba České republiky a Českého báňského úřadu za rok 2021 podepsáno
Vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS Stavba ČR v prvním pololetí 2021
Vyhodnocení spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce za rok 2020
ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Známe vítěze ceny Za bezpečnost v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v roce 2020 v době koronaviru
Vítězem soutěže Zlatý Permon se stala společnost Českomoravský štěrk, a.s.
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce za rok 2019
Vyhodnocení dohody o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019
Vyhodnocení soutěže Zlatý Permon za rok 2019
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Doporučení k ochraně zaměstnanců
Cenu za bezpečnost práce v hornictví za rok 2018 získal Velkolom Čertovy schody, akciová společnost
Podepsáno vyhodnocení spolupráce se SÚIP